107166
  • ให้บริการห้องพัฒนาการเด็ก
  • 20 พฤศจิกายน 2557 - ให้บริการห้องพัฒนาการเด็กให้แก่เยาว์ชนในพื้นที่
107165
  • ให้บริการห้องพัฒนาการเด็ก
  • 17 พฤศจิกายน 2557 - ให้บริการห้องพัฒนาการเด็กให้แก่เยาว์ชนในพื้นที่
107032
  • ให้บริการห้อง ICT ชุมชน
  • 20 พฤศจิกายน 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการห้อง ICT ชุมชน
107030
  • ให้บริการห้อง ICT ชุมชน
  • 19 พฤศจิกายน 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการห้อง ICT ชุมชน
106901
  • บริการสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ
  • 18 พฤษจิกายน 2557 - ผู้สูงอายุใช้บริการสถานที่ในการซ้อมศิลปะพื้นบ้าน "จ้อยซอ"

จังหวัดสุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข

สภาพอากาศ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

 
สมาชิก : 4
Content : 96
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 30747
  เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-5561-2430/0-5595-3250

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วศรีสมบูรณ์
60/3 ม.11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64230
โทรศัพท์ 0-5561-2430/0-5595-3250
โทรสาร 0-5595-3250
Email: khaokaeosisombun.tgc@familylove.go.th